من سید مهرداد طباطبایی هستم، فارغ التحصیل دبیرستان مفید هستم، مقطع کارشناسی را در دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات گذراندم و مدرک مقطع کارشناسی ارشد را نیز در رشته مهندسی مکانیک، گرایش طراحی کاربردی از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نمودم.  ربات یاور یک را برای کمک به جانبازان طراحی و در طراحی و ساخت چندین پروژه رباتیک دیگر نیز شرکت داشتم که در بخش‌های مختلف مثل بخش‌های آزمایشگاهی و حتی نظامی نیز کاربرد دارند. عضو کمیته رباتیک نیز بودم، در پروژه‌هایی با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و زیر نظر وزارت بهداشت و سازمان‌های دفاعی حضور داشتم،حدود ۲۶ سال است که عضو هیات علمی دانشکده می‌باشم

دکتر طباطبایی

  • فارغ التحصیل دبیرستان مفید
  • کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات – دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گرایش طراحی کاربردی – دانشگاه تربیت مدرس
  • دوره دکتری را بصورت پژوهش محور در دانشگاه علوم تحقیقات

مهرداد-طباطبایی

من سید مهرداد طباطبایی هستم، فارغ التحصیل دبیرستان مفید هستم، مقطع کارشناسی را در دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات گذراندم و مدرک مقطع کارشناسی ارشد را نیز در رشته مهندسی مکانیک، گرایش طراحی کاربردی از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نمودم.  ربات یاور یک را برای کمک به جانبازان طراحی و در طراحی و ساخت چندین پروژه رباتیک دیگر نیز شرکت داشتم که در بخش‌های مختلف مثل بخش‌های آزمایشگاهی و حتی نظامی نیز کاربرد دارند. عضو کمیته رباتیک نیز بودم، در پروژه‌هایی با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و زیر نظر وزارت بهداشت و سازمان‌های دفاعی حضور داشتم،حدود ۲۶ سال است که عضو هیات علمی دانشکده می‌باشم

دکتر طباطبایی

  • فارغ التحصیل دبیرستان مفید
  • کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات – دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گرایش طراحی کاربردی – دانشگاه تربیت مدرس
  • دوره دکتری را بصورت پژوهش محور در دانشگاه علوم تحقیقات

مهرداد-طباطبایی