اخبار فرهنگی دبستان

کلاس قرآن

کلاس قرآن

مسابقات ورزشی

شرکت در مسابقات ورزشی و کسب مقام برتر

برگزاری مراسم صبحانه دسته جمعی

برگزاری مراسم صبحانه دسته جمعی

برگزاری نمایشگاه کتاب

برگزاری-نمایشگاه-کتاب

همیاران مدرسه

همیاران مدرسه

المپیاد ورزشی

المپیاد ورزشی

اردوی من و بابام

اردوی من و بابام

اردوهای علمی-فرهنگی-ورزشی

اردوهای علمی-فرهنگی-ورزشی