کلاس مهارت زندگی

برگزاری کلاس های مهارت زندگی

کلاس قرآن

کلاس قرآن

برگزاری کارگاه های دانش افزایی ویژه اولیا

برگزاری کارگاه های دانش افزایی ویژه اولیا

مسابقات ورزشی

شرکت در مسابقات ورزشی و کسب مقام برتر

برگزاری مراسم صبحانه دسته جمعی

برگزاری مراسم صبحانه دسته جمعی

برگزاری نمایشگاه کتاب

برگزاری-نمایشگاه-کتاب

شرکت در جشنواره جابرابن حیان و کسب رتبه های برتر

شرکت در جشنواره جابرابن حیان و کسب رتبه های برتر

همیاران مدرسه

همیاران مدرسه

المپیاد ورزشی

المپیاد ورزشی

اردوی من و بابام

اردوی من و بابام