قابل توجه دانش آموزان پایه هشتم

دانش آموزان عزیز پایه هشتم جهت تماشای فیلم های جدید تر به مطالب آخر همین صفحه مراجعه نمایند

همچنین جهت تماشای مطالب پایه نهم می توانید روی اینجا و مطالب پایه هفتم روی اینجا کلیک نمایید.

دانش آموزان پایه هشتم توجه داشته باشند این لیست به روزرسانی خواهد شد و میتوانید جدیدترین مطالب مرتبط با پایه هشتم را در این صفحه مشاهده نمایید .

دانش آموزان عزیز جهت دریافت نمونه سوالات و جزوات هر درس روی آیکن مربوط به همان درس کلیک نمایند

ادبیات فارسی / دانش ادبی و زبانی/ جلسه اول

زبان انگلیسی / درس ششم

پیام های آسمانی / درس چهاردهم

مطالعات اجتماعی / درس بیست و یک

پیام های آسمانی / درس یازدهم

ریاضی / فصل هفتم توان / جلسه اول

قرآن / جلسه اول

عربی / مروری بر قواعد / جلسه اول

مطالعات اجتماعی / درس هفده و هجده

ادبیات فارسی / دانش ادبی و زبانی / جلسه دوم

پیام های آسمانی / درس پانزدهم

مطالعات اجتماعی / درس بیست و دو

پیام های آسمانی / درس دوازدهم

ریاضی / فصل هفتم توان / جلسه دوم

پیام های آسمانی / درس دهم / جلسه اول

عربی / مروری بر قواعد / جلسه دوم

پیام های آسمانی / جواب سوالات درس ده

ادبیات فارسی / دانش ادبی و زبانی / جلسه سوم

مطالعات اجتماعی / مروری بر سوالات درس هفده

مطالعات اجتماعی / درس نوزده و بیست

زبان انگلیسی / درس پنجم

ریاضی / فصل هفتم توان / جلسه سوم

زبان انگلیسی / درس هفتم

پیام های آسمانی / درس سیزدهم

کار و فناوری / درس چهارم

فهرست