قابل توجه دانش آموزان پایه هفتم

دانش آموزان عزیز پایه هفتم جهت تماشای فیلم های جدید تر به مطالب آخر همین صفحه مراجعه نمایند

پایه 7

همچنین جهت تماشای مطالب پایه نهم می توانید روی اینجا و مطالب پایه هشتم روی اینجا کلیک نمایید.

دانش آموزان پایه هفتم توجه داشته باشند این لیست به روزرسانی خواهد شد و میتوانید جدیدترین مطالب مرتبط با پایه هفتم را در این صفحه مشاهده نمایید .

دانش آموزان عزیز جهت دریافت نمونه سوالات و جزوات هر درس روی آیکن مربوط به همان درس کلیک نمایند

درس قرآن کریم / جلسه اول

درس پیام های آسمانی / درس دهم

درس مطالعات اجتماعی / درس چهاردهم

درس علوم / فصل دوازدهم / جلسه پایانی

مطالعات اجتماعی / درس شانزدهم

علوم تجربی / فصل سیزدهم / جلسه اول

کتاب زبان انگلیسی / درس ششم

ادبیات فارسی / درس شانزدهم

نگارش فارسی / درس هشتم

علوم تجربی / فصل چهاردهم / جلسه یک

درس ریاضی / فصل هشتم / جلسه اول

پیام های آسمانی / درس سیزدهم

درس قرآن کریم / جلسه دوم

درس ریاضی / مبحث توان / جلسه اول

درس ریاضی / مبحث جذر

درس نگارش فارسی / درس پنجم

مطالعات اجتماعی / درس هفدهم

علوم تجربی / فصل سیزدهم / جلسه دوم

پیام های آسمانی / تدریس و حل سوالات درس یازدهم

نگارش فارسی / درس ششم

زبان انگلیسی / درس هفتم

علوم تجربی / فصل چهاردهم / جلسه دوم

درس ریاضی / فصل هشتم / جلسه دوم

پیام های آسمانی / درس چهاردهم

درس قرآن کریم / جلسه سوم

درس ریاضی / مبحث توان / جلسه دوم

درس علوم / فصل دوازدهم / جلسه اول

پیام های آسمانی / جواب سوالات درس ده

مطالعات اجتماعی / درس هجدهم

کتاب زبان انگلیسی / درس پنجم

پیام های آسمانی / درس دوازدهم

نگارش فارسی / درس هفتم

زبان انگلیسی / درس هشتم

علوم تجربی / فصل چهاردهم / جلسه سوم

درس ریاضی / فصل هشتم / جلسه پایانی (۳)

پیام های آسمانی / درس پانزدهم

فهرست