اخبار و رویداد های

دبیرستان غیر دولتی قلم

اخبار

اردوی با نشاط دیگری در راه است

ادامه مطلب

📌📣اردوی فرهنگی – ورزشی بعثت

آخرین اردو در اردوگاه بعثت یک روز ماندگار رو برای دانش آموزان عزیز فراهم کرد

ادامه مطلب

ارتباط با ما

شماره تماس : 44818119
44818117

آدرس :انتهای ستاری – خیابان سیمون بولیوار-انتهای خیابان مخابرات – مجتمع فرهنگی آموزشی قلم

ورود به سایت