شهادت

اخبار مدرسه

در جریان اخبار مدرسه باشید

📌📣 آوای قلم

آوای قلم خلاصه ای از فعالیت های یک ماهه مدرسه می باشد . این آلبوم به صورت ماهانه به روزرسانی می شود .

ادامه مطلب

آلبوم های تصاویر

فعالیت ها

بهترین کادر آموزشی برای فرزندان شما

کارگروهی و ارتباطات سالم

آنچه در جامعه کمتر احساس می شود محور فعالیت های آموزشی و پرورشی قلم است.
استفاده از تئوری انتخاب و مغز محوری از اساس کار های آموزشی سیمیا.

اطلاعات بیشتر

توجه به همه ی ابعاد فرزندانمان در مجتمع آموزشی قلم

متخصصین آموزش و روانشناس کودک برای پیگیری رشد همه جانبه در سیمیآ حضور دائمی دارند.
استفاده از تئوری های مختلف و بروز برای افزایش بهره وری کودکان.

بیشتر بدانید

سرویس مدرسه

راحتی و آرامش فرزندان اساس کار مجتمع فرهنگی آموزشی قلم درحوزه آموزش می باشد.
در نظر گرفتن راننده و اتومبیل مشخص و آرم دار مدرسه برای امنیت فرزندان شما.

بیشتر بدانید

ارتباط با ما

شماره تماس : 44818119
44818117

آدرس :انتهای ستاری – خیابان سیمون بولیوار-انتهای خیابان مخابرات – مجتمع فرهنگی آموزشی قلم

ورود به سایت